Chỉnh sửa Landing page Bất động sản

Ở Series trước, chúng ta đã hoàn tất việc khởi tạo 1 mẫu trang landing page chuyên về Bất động sản. Và Series này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa lại website về chủ quyền của mình, bao gồm: Thay đổi lại chủ quyền tác giả Cập nhật lại SMTP…

Bài 4: Chia sẻ mẫu trang và cách cài đặt trang Web

Sau bài viết trước, chúng ta đã hoàn tất việc khởi tạo xong một trang web đơn giản trên nền tảng WordPress, và bài viết này tôi sẽ tiếp tục 2 phần chính: Chia sẻ mẫu trang web landing page chuyên Bất động sản Cách cài đặt mẫu trang Chia sẻ mẫu Landing Page chuyên…

Bài 3: Khởi tạo Website trên nền tảng WordPress

Chúng ta tiếp tục bước thứ sau cùng trong series 3 bước tạo lập website mới trên nền tảng WordPress. Các bạn có thể xem lại bước 2 tại đây. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt website mới trên nền tảng WordPress một cách tự động. Cách này sẽ…

Bài 2: Nối tên miền về hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bước thứ 2 trong series 3 bước tạo lập website mới trên nền tảng WordPress. Các bạn có thể xem lại bước 1 tại đây. Quay lại chủ đề nối (trỏ) tên miền về Hosting, có 2 cách để thực hiện việc này, và bài viết này tôi sẽ…

Bài 1: Tạo lập một Website mới trên nền tảng WordPress

Trên cơ sở học đây đó và tự mò là chính, tôi sẽ chia sẻ lại cách đơn giản tạo lập một website căn bản trên nền tảng Wordpress. Trước là để cho những ai cần, sau là để thi thoảng có quên thì tôi mò ra xem lại… ^^!

Gọi Ngay!